Dokumenty

 

 

PLAN PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE GOSTYNIN

NA 2019 ROK

 

 

Zadania podstawowe

1. Systematyczne gromadzenie księgozbioru drogą zakupu i darów  z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

2. Włączanie księgozbioru do programu bibliotecznego Mak.

3. Selekcja księgozbioru – egzemplarzy zagubionych, zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

4. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem

 następujących postaci:

  • Gustaw Herling-Grudziński - 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale sejmu : „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
  • Anna Walentynowicz - 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności" i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” - napisano w uchwale.
  • Stanisław Moniuszko -  W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

następujących wydarzeń historycznych:

  • Unia Lubelska i Powstania Śląskie – w 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców". W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

5. Współpraca z placówkami oświatowymi.

6. Rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.

7. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Czytelnicy i wypożyczenia

1. Podniesienie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie:

- liczby czytelników,

- liczby wypożyczonych książek,

- liczby udzielonych informacji.

2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.

3. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa.

 

Działalność informacyjno-bibliograficzna

1.Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

2.Organizacja wystawek tematycznych i okolicznościowych oraz gromadzenie do nich materiałów.

Automatyzacja i informatyzacja GBP

  1. Poszukiwanie możliwości pozyskania środków na wymianę i modernizację sprzętu elektronicznego.
  2. Wprowadzenie elektronicznego systemu wypożyczeń ( 5 lat)

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kształtowanie kultury czytelniczej wśród uczniów poprzez lekcje biblioteczne.

2. Odwiedziny najmłodszych - przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

3. Systematyczne prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania mieszkańców.

4. Poprawa wizerunku oraz promocja Gminnej Biblioteki Publicznej.

5. Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców gminy wg zapotrzebowania.

Sprawy administracyjno-gospodarcze

1. Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

2. Pisanie i realizacja wniosków umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych (ministerialnych, unijnych oraz fundacyjnych)  na realizację zadań Biblioteki.

3. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań dotyczących działalności Biblioteki.

3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu GBP.

5. Zaopatrzenie w druki, materiały biurowe i warsztatowe oraz środki czystości.

6. Uzupełnianie wyposażenia.

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH

Lp.

Data

Nazwa i cel imprezy

Opis

1.

Styczeń

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Babcie i dziadkowie jako bohaterowie utworów literackich. Świat magii i czarów – spotkanie z iluzjonistą.

2.

Luty

Baśniowe Walentynki

Spotkanie z postaciami z baśni.

3.

Luty

Biblioferie - ferie w bibliotece.

Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych - zabawy, konkursy.                               

4.

Marzec

Spotkanie                                   

z okazji Dnia Kobiet

Spotkanie skierowane do pań/czytelniczek połączone z prelekcją „Damą być… ”. Prelekcja, pokaz i prezentacja literatury dotyczącej zdrowego trybu życia i nawyków żywieniowych.

5.

Kwiecień

Warsztaty wielkanocne

Warsztaty wielkanocne z wykorzystaniem pomysłów zawartych w książkach (z bibliotecznych półek)- dekoracja stołu, pomysły na potrawy itp.

6.

Kwiecień

Projekt XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sprawozdanie przygotowane przez młodzież
ze szkoły w Solcu, opracowanie   scenariusza
na podstawie, korzystanie z ksiegpzbioru podręcznego, literatura regionalna o życiu i dzialalności Andrzeja Czapskiego.

7.

Kwiecień 2019

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Wizyty bibliotekarzy w oddziałach przedszkolnych.

Promocja biblioteki (baloniki i zakładki z danymi teleadresowymi biblioteki) a także promocja czytelnictwa (czytanie bajek, rozmowa z maluchami oraz przekazanie ulotek dla rodziców opisujących korzyści płynących z czytania dzieciom)

 

8.

Maj

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek Noc Biblioteki

 

Promocja biblioteki jako instytucji otwartej na różne pomysły, różnych mieszkańców i o różnej porze... Wizyty animacyjne bibliotekarzy w oddziałach przedszkolnych Gminy Gostynin- promocja biblioteki i czytelnictwa

   9.

Wrzesień

Tydzień Zakazanych Książek

Wystawa

 10.

Wrzesień

 

Wiersze jak liście

Jesienny konkurs literacki.

 11.

Październik

Przedstawienie o Janie Pawle II

Przygotowanie scenariusza autorskiego w oparciu o zbiory biblioteczne oraz montażu słowno-muzycznego.

12.

Listopad

Światowy Dzień Seniora

Spotkanie integracyjne, poezja śpiewana.

13.

Grudzień

Warsztaty

Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i dorosłych – wykonanie ozdób.

14.

Na bieżąco

Prowadzenie Filii Bibliotecznych w placówkach oświatowych Gminy

Współpraca ze szkołami, podniesienie poziomu czytelnictwa - promocja biblioteki i czytelnictwa.

15.

Na bieżąco

Współudział w uroczystościach, organizowanie konkursów, wystawek, dekoracji wg potrzeb.

Promowanie biblioteki jako instytucji otwartej na współpracę i różne działania.  Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu a także pozyskiwanie nowych czytelników/użytkowników

Znajdź nas na Facebooku