Historia

Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

     Pierwsze zręby Biblioteki powstały 18.01.1949 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Ratajach, bo pod takim szyldem wówczas występowała, mieściła się w budynku Rady Narodowej w Kozicach i podlegała Wydziałowi Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyninie. Następnie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna gromady Kozice przeniesiona została w 1960 roku do miejscowości Solec i umieszczona w dawnym dworku dziedzica, by ponownie w roku 1975 wrócić do Kozic. Zajęła wówczas  lokal w budynku, w którym poprzednio mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej. Budynek, w którym znalazła siedzibę Biblioteka, należał do Urzędu Gminy Rataje. W 1988 roku połączono gminę Rataje wraz gminą Gostynin oraz miasto Gostynin w jedną jednostkę administracyjnąa a Biblioteka stała się Filią Biblioteczną nr 5 w Kozicach i podlegała administracyjnie i merytorycznie Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyninie. Trwało to przez cztery lata, by ponownie po podziale w 1992 roku na miasto Gostynin i gminę Gostynin stać się Gminną Biblioteką Publiczną w Kozicach gminy Gostynin. W listopadzie 2000 roku Biblioteka została przeniesiona do lokalu znajdującego się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu obecnie Szkole Podstawowej im. Wł. st. Reymonta w Solcu, gdzie  funkcjonuje dalej jako Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/ s w Solcu.

Sieć biblioteczna

W skład Biblioteki wchodziły filie biblioteczne oraz punkty biblioteczne. Pierwsze punkty biblioteczne założone zostały w 1950 roku. Było ich siedem,  a następnie w roku 1954 liczba ich wzrosła do ośmiu.

I tak:

1957- ilość punktów bibliotecznych – 13

1977 - rok - ilość - 27

1987 rok - ilość punktów - 12

1990 rok - ilość punktów - 7

W 1992 roku - ilość punktów bibliotecznych zmniejszyła się do dwóch, by w 1993 roku ulec likwidacji.

Filie biblioteczne

W 1957 roku powstała Filia Biblioteczna w Sokołowie, a także (według danych ze sprawozdań GUS) Filia Biblioteczna w Gulewie , która następnie przeniesiona została do miejscowości Rębów. Od 1984 roku aż do roky 2018przeniesiona filia z Rębowa działała dz w miejscowości Białotarsk. W 2018 r. filię tę zlikwidowano.

W 1992 roku w wyniku połączenia gmin Rataje oraz Gostynin w jedną gm.Gostynin liczba placówek bibliotecznych uległa zwiększeniu.

Obecnie sieć biblioteczną gm. Gostynin stanowią :

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s Solcu

2. Filia Biblioteczna nr 1 w Sokołowie

3. Filia Biblioteczna nr 2 w Sierakówku

4. Filia Biblioteka nr 3 w Lucieniu

5. Filia Biblioteczna nr 4 Emilianowie

Kadra biblioteczna

Wszystkie placówki biblioteczne ( 5 bibliotek) pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej + księgowość na 1/3 etatu.

Księgozbiór Biblioteki

Początkowy księgozbiór Biblioteki według stanu na 31.12. 1949 rok wynosił 500 woluminów.

W ciągu lat następował sukcesywny wzrost książek w bibliotekach, a były to zakupy nowości, dary oraz pod koniec lat dziewięćdziesiątych i początek dwutysięcznego roku nastąpiło przejęcie przez biblioteki publiczne księgozbiorów bibliotek szkolnych.

W roku 2012 zbiory biblioteczne w Bibliotece Gminnej i filiach wynosiły 67786 woluminów. Na koniec 2020 roku po selekcji zaczytanych i zniszczonych książek stan księgozbioru wynosi 38 660.Znajdź nas na Facebooku