Witaj na naszej stronie WWW!

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu

Filia Biblioteczna nr 1 w Sokołowie
Filia Biblioteczna nr 2 Sierakówku
Filia Biblioteczna nr 3 w Lucieniu 
Filia Biblioteczna nr 4 w Emilianowie
Strona internetowa

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

z dniem  1 czerwca 2021 r.

przestała być aktualizowana.
Serdecznie zapraszamy na nową stronę

https://solec.naszabiblioteka.com


Kiedy dziecko śpiewa –
śpiewa cały świat.
Cały świat piosenką jest,
śpiewa kot i śpiewa pies,
ptak na niebie, wiatr na drzewie,
świerszcz na łące…
Nawet kiedy pada deszcz,
to ten deszczyk śpiewa też,
że po deszczu, że po deszczu
będzie słońce.

Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat.
Z rudym kundlem czarny kot,
drzewa z niebem, z ziemią płot,
ptak z obłokiem, wiatr z motylem,
świerszcz na łące…
Cały świat ma tyle lat,
ile dzieci mają lat,
te dzieciaki, co do tańca
wzięły słońce.

Kiedy dziecko płacze –
płacze cały świat.
Kot ma oczy pełne łez,
na podwórku płacze pies,
wiatr w kominie, mysz pod miotłą,
świerszcz na łące.
O, jak słono od tych łez,
nawet cukier słony jest,
o, jak ciemno, o jak zimno –
gdzie jest słońce?

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było,
Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość.
Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba,
Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

Wanda ChotomskaSzanowni Państwo,
informujemy, iż roztrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  laureatom
I Gminnego Konkursu Poetyckiego  odbędzie się 11 czerwca 2021 roku    o godz. 14.00 w GBP w Gostyninie z/s w Solcu.

Laureatów poinformujemy telefonicznie.
Dziękujemy za przesłane prace konkursowe.


Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,
Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

 

                                                                          W. Grodzieńska „Do matki”

Nowości wydawnicze w naszej bibliotece
Po raz kolejny w tym roku wzbogaciliśmy zasoby biblioteczne nowościami wydawniczymi.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych bibliotek i wypożyczenia pachnących jeszcze
farbą drukarką nowości czytelniczych.


   

  Gmina Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu

  ogłasza

  I Gminny Konkurs Poetycki

  Z okazji Dnia Bibliotekarza przypadającego na 8 maja oraz rozpoczynającego się tego dnia Tygodnia Bibliotek - akcji promującej czytelnictwo, działalność biblioteki i bibliotekarzy, organizowanej od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu ogłasza konkurs poetycki „Biblioteka jest miejscem zaczarowanym...".

  Zachęcamy do udziału w konkursie na wiersz, którego tematem może być każdy aspekt dotyczący książki i biblioteki tj. zalety czytania książek, praca bibliotekarza, biblioteka jako miejsce zaczarowane.

  Uczestnicy konkursu nadsyłają wiersz w terminie do 20 maja 2021 r. (data stempla pocztowego), który nie był wcześniej publikowany w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie został nagrodzony w innych konkursach.

  Regulamin I Gminnego Konkursu Poetyckiego „Biblioteka jest miejscem zaczarowanym..."

  Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu
  Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców i twórców lokalnych.

  Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy w wieku od 9 do 99 roku życia, kto posiada wrażliwość poetycką.

  Prace będą podlegać ocenie w czterech kategoriach wiekowych:
  1. kategoria – twórcy w wieku 9 – 12 lat;
  2. kategoria - twórcy w wieku 13 -16 lat;
  3. kategoria – twórcy w wieku 17 – 21 lat;
  4. kategoria – twórcy w wieku 22 - 99 lat.

  Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w dwóch egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu, Solec 6, 09-500 Gostynin (tel. 242357915) bądź składać w siedzibach filii bibliotecznych GBP w Gostyninie z/s w Solcu na terenie Gminy Gostynin. Nadsyłane na konkurs wiersze powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu, ewentualnie również nazwę i adres szkoły oraz wiek uczestnika należy umieścić na osobnej kartce, opatrzonej takim samym godłem oraz dołączyć do wiersza.

  Do koperty z 2 egz. wiersza i danymi uczestnika konkursu należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź w przypadku osoby dorosłej podpisany załącznik nr 1. Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „I Gminny Konkurs Poetycki".

  Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w pokonkursowym w zbiorze wierszy oraz publikację utworów w każdej innej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. Nieodebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego GBP w Gostyninie z/s w Solcu. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane Jury (decyzja Jury jest ostateczna).

  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2021 r. – godzina i miejsce podane zostaną w okresie późniejszym. Formuła wręczenia nagród zależeć będzie od sytuacji epidemicznej w kraju. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

   
   

  Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu wraz ze wszystkimi filiami ogłasza II edycję konkursu

   

  Najlepszy Czytelnik Roku 

   

    

   

  REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU"

   

  Cele konkursu:
  1. Promocja czytelnictwa.
  2. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
  3. Podnoszenie kultury czytelniczej.
  4. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

   

  Zasady konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w wieku od 0 do 99 lat  i więcej, przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria – czytelnicy do 10 roku życia
  II kategoria – czytelnicy w wieku 11-20 lat
  III kategoria – czytelnicy w wieku 21-99 lat i więcej

   

  Czas trwania konkursu do końca roku 2021

   

  Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki.
  Minimalna ilość wypożyczonych książek w ciągu całego roku uprawniająca czytelnika do uzyskania tytułu „Najlepszego czytelnika Roku 2021” wynosi 30. 
  Tytuł „Super czytelnika 2021 roku ” uzyskuje osoba z największą ilością wypożyczonych książek.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 31.01.2022r.
  Rozdanie nagród laureatom konkursu nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu i podaniu go  na stronie internetowej GBP w Gostyninie z/s w Solcu.

   

                                                                            Miłej lektury!

   

   


  BIBLIOTEKI PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ!!!

  W myśl najnowszych rekomendacji Biblioteki Narodowej Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu oraz filie w: Emilianowie, Lucieniu, Sierakówku i Sokołowie prowadzą działalność i  udostępniają zbiory czytelnikom. Czytelnie jednak pozostają zamknięte.

  Maksymalna liczba użytkowników przebywających jednocześnie w bibliotekach wynosi 3 osoby.

  Prosimy, by pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa tj.  maseczka zakrywająca usta i nos, dezynfekcja rąk,  zachowanie odstepu 1,5 m.

  Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego:
  GBP w Solcu - tel.  24 235 79 15,  
  FB nr 1 w Sokołowie- tel.  24 235 19 31,
  FB nr 2 w Sierakówku - tel. 511 040 442,
  FB nr 3 w Lucieniu - tel. 24 235 16 71,
  FB nr 4 w Emilianowie - tel.24 260 09 92.


  WAŻNY KOMUNIKAT!!!

  SZANOWNY CZYTELNIKU,
  W OKRESIE 15-28 MARCA 2021 R. ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIBLIOTEKI - ZADZWOŃ :
  GBP w Solcu - tel.  24 235 79 15,  FB nr 1 w Sokołowie 24 235 19 31, FB nr 2 w Sierakówku  511 040 442, FB nr 3 w Lucieniu 24 235 16 71, FB nr 4 w Emilianowie 24 260 09 92.

   W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 od 15 marca do 28 marca 2021 roku wprowadzono ograniczenia dla bibliotek województwa mazowieckiego, polegające na zakazie prowadzenia czytelń, wypożyczeń wewnątrz budynków oraz organizacji imprez.

  WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZEŃ W TYM OKRESIE DOSTĘPNE PONIŻEJ

  • czytelnik zamawia telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę i dzień,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją w wyznaczonym miejscu przed wejsciem do biblioteki, skąd czytelnik odbiera ją i zostawia ewentualnie zwroty.

  DRODZY CZYTELNICY MIMO UNIEDOGODNIEŃ, DBAMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

   

   

  Nowości wydawnicze czekają na Czytelników!!!

  Zapraszamy obecnych i przyszłych Czytelników do odwiedzenia naszych bibliotek, gdzie czekają na Państwa nowe, pachnące jeszcze farbą drukarską książki.


    


    

   WEŹ NIE PYTAJ … PRZYJDŹ I ZAGRAJ

    

   Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu od marca 2021 roku w swojej ofercie będzie miała nowoczesne gry planszowe. Planszówki będą udostępniane mieszkańcom do gry na miejscu lub wypożyczane do domu, będą także wykorzystywane w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

    

   Zdanie pn. ‘Weź nie pytaj … przyjdź i zagraj’ mające na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup nowoczesnych gier planszowych oraz organizację spotkań dla mieszkańców zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM  w formie grantu w kwocie 19 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


   Z MIŁOŚCIĄ DO KSIĄŻEK I DO CZYTELNIKÓW, CZYLI WALENTYNKI W BIBLIOTECE...
    


   Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,uszlachetnia w chwilach pomyślności, 
   daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

   Marek Tulliusz Cyceron

    

   Najlepsi Czytelnicy Roku 2020 nagrodzeni!!!


    

        Z wielką przyjemnością możemy ogłosić wyniki konkursu czytelniczego „Najlepszy Czytelnik Roku 2020”, jaki po raz pierwszy przeprowadziła GBP          w Gostyninie z/s w Solcu.
          Konkurs przeznaczony był dla czytelników wszystkich filii Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Gostyninie z/s w Solcu w wieku od 0 do 99 lat  i więcej.  Przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – czytelnicy do 10 roku życia, II kategoria – czytelnicy w wieku 11-20 lat i III kategoria – czytelnicy w wieku 21-99 lat i więcej.                                                                           Warunkiem uczestnictwa była ilość przeczytanych książek w roku – minimum 30.

   Dziękujemy wszystkim czytelnikom za uczestnictwo w zmaganiach konkursowych
   i zachęcamy do wzięcia w nim udziału w kolejnych edycjach.

   Lista laureatów:

   Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu

   Kornelia Gralak, Natalia Popek, Andrzej Zawadzki

    

     

    Filia Biblioteczna nr 1 w Sokołowie

    Amelia Zalewska, Marcel Domżał, Teresa Lewandowska

     

      

     Filia Biblioteczna nr 2 w Sierakówku

     Nikola Peda, Miłosz Topór, Stefania Orłowska

      

       

      Filia Biblioteczna nr 3 w Lucieniu

      Aleksandra Józwik, Jadwiga Matuszewska

       

        

       Filia Biblioteczna nr 4 w Emilianowie

       Wiktoria Wróblewska, Natalia Wojtczak, Grażyna Świerczyńska

        

         

                                                                                                               

         

                                          
                                                                    

          

          

                  


         MAŁA KSIĄŻKA-  WIELKI CZŁOWIEK -           PIERWSZE DYPLOMY ROZDANE!

          

         Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu wraz z filiami przystąpiła do kampanii czytelniczej MAŁA KSIĄŻKA  - WIELKI CZŁOWIEK. Cieszy nas fakt, iż ponad 100 wyprawek czytelniczych trafiło do najmłodszych wielbicieli słowa pisanego. Pierwsze dyplomy powędrowały właśnie  do wiernych uczestników projektu. Gratulujemy! Zachęcamy do częstego odwiedzania bibliotek młodszych i starszych czytelników.


                                                                                                   

           


           
          Nowości książkowe w świątecznej odsłonie

           

          Drodzy Czytelnicy!

          Miło nam poinformować, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia odwiedził nasze biblioteki Święty Mikołaj. Obdarował nas nowościami książkowymi, które na Państwa czekają.  Zapraszamy do Bibliotek Publicznych Gminy Gostynin,  zachęcamy do wypożyczania, życząc miłej lektury na zimowe wieczory.
                     Realizacja programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020         przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostyninie z/s w Solcu

          Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020".

          Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

          W ramach przyznanego dofinansowania z Instytutu Książki w wysokości 24 600,00 zł
          oraz wkładu własnego GBP w Gostyninie z/s w Solcu w  wysokości  5 400,00 zł zakupiono:

          Komputer stacjonarny – 3 szt.
          Laptop – 1 szt.
          Monitor interaktywny – 1 szt.
          Oprogramowanie (pakiet biurowy) – 5 szt.
          Antywirus (pakiet) – 5  szt.
          Listwa zasilająca – 3 szt.
          Czytnik książek elektronicznych – 6 szt.
          Myszka komputerowa – 4 szt.
          Klawiatura komputerowa – 3 szt.
          Router – 5 szt.
          Zasilacz UPS – 4 szt.
          Słuchawki do komputera – 5 szt.
          Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne  - 2 szt.

          Całkowita wartość programu wynosi 30 000,00 zł.                                                  

          Szanowni Czytelnicy,

          informujemy, iż od poniedziałku tj. 30 listopada 2020 r. nasze biblioteki będą otwarte                     dla Państwa. Przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń i środków ostrożności istnieje możliwość wypożyczania książek do domu. 

          Zapraszamy do bibliotek gminnych!

                                                                            ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEK

          Szanowni Państwo,


          z przykrością informujemy, że w dn. 07. 11. 2020 r. - 29. 11. 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu i jej filie na trenie Gminy Gostynin zostają zamknięte dla czytelników. Decyzja ta podyktowana jest rekomendacjami Biblioteki Narodowej i Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek  Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w związku z nasilającą się pandemią COVID – 19.
          Zapraszamy do naszych bibliotek w dn. 06. 11. 2020 r. po większą ilość książek na ten trudny czas.

                                                                                                                             Z szacunkiem,
                                                                                                                             Anna Witkoś
                                                                                                     Dyrektor GBP w Gostyninie z/s w Solcu

           

          NOC BIBLIOTEK w Lucieniu

           

                         Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu dołączyła do VI edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2020. Filia Biblioteczna nr 3 w Lucieniu po raz 3. była organizatorem Nocy Bibliotek pod hasłem "Klimat na czytanie".

                         Na popołudniowe październikowe spotkanie przybyły Panie - miłośniczki książek, odwiedzające bibliotekę i korzystające z jej zbiorów. Panie rozwiązywały krzyżówki związane z historią książki, źródłami informacji, bohaterami książek, ekologią i klimatem.

                         Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia Misja – programowanie,  pani Ania Stępka – bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Lucieniu zaproponowała uczestniczkom zabawę w kodowanie.  Miła rozmowa, wymiana poglądów na temat ekologii i ocieplenia klimatu, a także poczęstunek dopełniły całości. Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze.

           

           


            


           Gminna Biblioteka w Gostyninie z siedzibą w Solcu oraz wszystkie filie biblioteczne ruszają z kampanią
           „Mała książka – wielki człowiek”                   Bardzo miło nam poinformować, że od 03 października 2020 r. w naszych  bibliotekach rozpoczynamy ogólnopolską kampanię „Mała książka – wielki człowiek” zorganizowaną  przez Instytut Książki dla najmłodszych czytelników i ich rodziców.

                   Zapraszamy do bibliotek publicznych usytuowanych na terenie Gminy Gostynin wszystkie dzieci urodzone w latach 2014 – 2017 wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Podczas pierwszej wizyty dzieci odbiorą Wyprawki Czytelnicze. W wyprawce znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Dla każdego rodzica przygotowana jest broszura informacyjna, która  przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

                   Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

           Więcej informacji w linkach:

           https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,blisko-6-tysiecy-bibliotek-w-nowej-edycji-projektu-mala-ksiazka-%E2%80%93-wielki-czlowiek,5350.html

           http://wielki-czlowiek.pl/
                       29 września br. we wszystkich naszych placówkach odbył się Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

                       Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom szkół gminnych oraz ich opiekunom, że tego dnia gościli w bibliotekach publicznych i włączyli się w obchody święta. Uczestnicy spotkań czytali i słuchali czytanych przez panie nauczycielki i panie bibliotekarki ulubionych utworów z  literatury dziecięcej i młodzieżowej. Uczniowie zainspirowani tematyką poznawanych tekstów wykonali prace plastyczne  jak również rozwiązywali zadania sprawdzające stopień znajomości utworów.   Była to także okazja zapoznania się z ofertą nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                       Mamy nadzieję, że to cykliczne działanie na rzecz promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży stanie się  w naszych bibliotekach  tradycją. Pamiętajmy, że czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. Czytanie to dobry pomysł na nudę.

            

            
           Książka to nasz przyjaciel, czyli uczniowskie odwiedziny
           w bibliotece

                      Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu
           wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Jastrzębską gościli 14 września br. w  Gminnej Bibliotece Publicznej. Celem ich wizyty było przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania biblioteki, poznanie zasobów bibliotecznych oraz przybliżenie pracy  bibliotekarza.

                  Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością literatury dla najmłodszych, odpowiadając bezbłędnie na pytania w literackim quizie. Ponadto przedstawiły ogromny wachlarz zalet czytania książek. Każde dziecko wypożyczyło książkę,  co napawa nas optymizmem i utwierdza w przekonaniu, że rośnie pokolenie wielbicieli twórczości pisarskiej.
                     Dziękujemy za wizytę i zapraszamy do regularnego wypożyczania.


             
                  

            Narodowe Czytanie 2020

            Balladyna Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony
            Narodowego Czytania


                   

                    Lekturą dziewiątej odsłony ogólnopolskiej akcji było jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu – dramat Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”, utwór będący przede wszystkim opowieścią o żądzy władzy i o dorastaniu do roli zbrodniarza.

                    Sytuacja epidemiczna w naszym kraju miała wpływ na to, że tegoroczne Narodowe Czytanie 2020 w naszej gminie wyglądało nieco inaczej niż do tej pory. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą  w Solcu włączyła się w akcję w formie zdalnej. Organizatorzy zaprosili do udziału w wydarzeniu wszystkich, którzy wyrazili  chęć przeczytania fragmentu „Balladyny”, nagrania filmu i przesłania go do siedziby biblioteki.  Efektem naszego działania jest poniższe nagranie.

                    Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania 2020.


            Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu

            w Programie Instytutu Książki

            „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

             

                    Nasza Biblioteka otrzyma dofinansowanie w kwocie 24 600,00 zł.  Wkład własny biblioteki wynosi 5 400,00 zł,tj. 18% całkowitej kwoty wydatków na realizację zadania.

                    Pragniemy poinformować, że złożony w br. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostyninie z/s w Solcu wniosek do programu ogłoszonego przez Instytut Książki o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych, został rozpatrzony pozytywnie.

                    Jest to siódma edycja programu, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach    o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek    w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.


                 Nasze biblioteki w projekcie  „Mała Książka - Wielki Człowiek”


             

                            Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu wraz z filiami w:  Sokołowie, Emilianowie, Sierakówku i Lucieniu  zostały zakwalifikowane do  udziału w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”.

            Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie rodziców i ich pociech w wieku przedszkolnym do wspólnego czytania. Przekonamy Was, że  biblioteka jest zaczarowanym miejscem, gdzie zaznać można niezwykłej przygody, spotkać niesamowitych bohaterów, a do tego otrzymać niespodziankę.

            Realizacja projektu rozpocznie się już we wrześniu i wtedy poinformujemy o szczegółach.

            Więcej informacji w linkach:

            https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,blisko-6-tysiecy-bibliotek-w-nowej-edycji-projektu-mala-ksiazka-%E2%80%93-wielki-czlowiek,5350.html

            http://wielki-czlowiek.pl/


                                                                                                                                                                   

            Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu wraz ze wszystkimi filiami

            ogłasza konkurs
            Najlepszy Czytelnik Roku 2020

             

            REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2020"

            Cele konkursu:
            1. Promocja czytelnictwa.
            2. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
            3. Podnoszenie kultury czytelniczej.
            4. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

            Zasady konkursu:
            Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w wieku od 0 do 99 lat  i więcej, przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

            I kategoria – czytelnicy do 10 roku życia

            II kategoria – czytelnicy w wieku 11-20 lat

            III kategoria – czytelnicy w wieku 21-99 lat i więcej


            Czas trwania konkursu do końca roku 2020

             

            Ocenie konkursowej podlega

            • aktywność i kultura czytelnicza, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

            Minimalna ilość wypożyczonych książek w ciągu całego 2020 roku uprawniająca czytelnika do uzyskania tytułu „Najlepszego czytelnika Roku 2020” wynosi 30. 

            Tytuł „Super czytelnika 2020 roku ” uzyskuje osoba z największą ilością wypożyczonych książek.
            Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 31.01.2021r.

            Rozdanie nagród laureatom konkursu nastapi po wcześniejszym ustaleniu terminu i podaniu go  na stronie internetowej GBP w Gostyninie z/s w Solcu.

            Miłej lektury!            W poniedziałek, 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka!
            To święto nie tylko maluchów, ale i także dorosłych, którzy
            w oczach swoich rodziców nadal są małymi dziećmi.

            Wszystkim Naszym Małym i Większym Czytelnikom z okazji ich święta
            życzymy samych słonecznych i pełnych przygód dni!

            Warszawa, 12 maja 2020 r.

             

            Z pasją i pełnym zaangażowaniem pracujesz w bibliotece? A przy okazji czerpiesz ogromną radość z inspirowania innych do działania?

            Konkurs im. Olgi Rok jest dla Ciebie!

            „Ograniczenia i stereotypy są w głowach bibliotekarek, w naszych głowach” tak mówiła Jola Janiec z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, wyróżniona w VII edycji Konkursu. Drogie bibliotekarki, nie dajcie się stereotypom! Pokażcie, że prawdziwa biblioteka nie może funkcjonować bez bibliotekarek, które często poza wypożyczaniem książek robią całe mnóstwo ważnych i potrzebnych rzeczy: pomagają seniorom, czytają bajki i organizują teatrzyki dla najmłodszych, prowadzą projekty antydyskryminacyjne, wspierają tych najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim inspirują innych do działania. To dzięki Wam biblioteki to miejsca z duszą, tętniące życiem, otwarte i innowacyjne.

            Rozpoczynamy IX edycję Konkursu im. Olgi Rok i zachęcamy panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce do przesłania swojego zgłoszenia. Dzieląc się swoimi historiami, możecie wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 6 lipca.

            Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

            Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł.Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach. 

            Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.


            Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych                       w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca w latach 2009 – 2015 Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

            Więcej informacji, regulamin konkursu im. Olgi Rok oraz wniosek znajdują się na stronie https://www.bibliotekarki.love/

             

             Zdjęcie przedstawia laureatki i wyróżnione w VIII edycji Konkursu im. Olgi Rok: Justyna Skwarska (Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Filia w Nadolicach Wielkich), Olga Wójtowicz (Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie Filia nr 18), Renata Cierniak, (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Filia nr 7, Aleksandra Sękowska, GBP Juchnowiec Kościelny Filia w Kleosinie) w towarzystwie założycielki Funduszu Ani Rok przedstawicielki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Joanny Lempart.

                         Szanowni Czytelnicy!

            Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu będzie otwarta dla swych czytelników od 11 maja, ale z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

            Z uwagi na to, iż biblioteki usytuowane są w większości w  budynkach szkół gminnych, obowiązują nas szczególne zasady pracy spowodowane ochroną zdrowia osób w nich pracujących.

            Prosimy o  dostosowanie się do następujących wytycznych, które obowiązywać będą do czasu otwarcia szkół dla uczniów.

            • Informujemy, że ograniczony jest dostęp do księgozbioru, a czytelnie nie działają                     do odwołania.

            • Przed przyjściem do biblioteki uprasza się o wykonanie telefonu

             do bibliotekarza i podanie listy książek, które czytelnik chciałby wypożyczyć.

            • Książki podaje bibliotekarz przy drzwiach wejściowych

             do budynku, w którym znajduje się biblioteka bądź wejście do biblioteki.

            • Przed spotkaniem z bibliotekarzem czytelnik ma obowiązek zasłonić usta i nos.

            • Należy pamiętać o zachowaniu 2-metrowego odstępu między czytelnikiem                               a bibliotekarzem.

            • Oddawane książki czytelnik umieszcza w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

            • Książki zwracane przez czytelnika poddawane są obowiązkowej kwarantannie.

            • Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej

            ( maseczka, przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk, klamek).

            Numery telefonów do naszych bibliotek :

            Biblioteka w Solcu 24 235 79 15

            Biblioteka w Sokołowie 24 235 19 31

            Biblioteka w Sierakówku 511 040 442

            Biblioteka w Lucieniu 24 235 16 71

            Biblioteka w Emilianowie 24 260 09 92

                                                                                                                                          Anna Witkoś


            Szanowni Państwo,
            w związku z ogłoszonym przez rząd drugim etapem znoszenia ograniczeń związanych               z pandemią koronawirusa i zapowiedzianą możliwością otwarcia bibliotek od 4 maja,               informujemy, że termin, od którego czynna będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie         z siedzibą w Solcu oraz jej filie to 11 maja 2020r.

                 Poinformujemy także Państwa o nowych zasadach funkcjonowania bibliotek, udostępniania zbiorów i przyjmowania zwrotów, a także o zmianach dotyczących przebywania w przestrzeni biblioteki. Przedstawione procedury oparte będą na  rekomendacjach Biblioteki Narodowej, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz wytycznych ze strony organów prowadzących bibliotekę.
            W trosce o czytelników oraz pracowników pragniemy jak najlepiej przygotować się                     do bezpiecznego funkcjonowania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Anna Witkoś

            Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
             w Gostyninie z/s w Solcu            Drodzy Czytelnicy, pamiętajcie, że CZYTANIE:            1. Redukuje stres
            Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%!
            Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres:
            • o 68% bardziej od słuchania muzyki,
            • o 300% bardziej od wyjścia na spacer,
            • o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

            2. Poprawia pamięć
            Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów,
            ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły... Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a istniejące się wzmacniają, dzięki czemu pamięć pozostaje w dobrej kondycji.


            3. Inspiruje
            Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują...

            4. Rozwija wyobraźnię
            Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – często są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

            5. Poprawia skupienie i koncentrację
            Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.


            6. Poszerza słownictwo
            Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym
            dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.


            7. Zwiększa atrakcyjność dla płci przeciwnej
            Szczególnie w przypadku mężczyzn. Widać kobiety mają lepszy gust ...

            8. Stymuluje mózg
            Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają
            2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję.

            9. Rozwija wrażliwość na sztukę
            Ludzie czytający książki 3 razy częściej odwiedzają muzea i 2 razy częściej uczestniczą
            w koncertach. Również 2 razy częściej sami malują, fotografują i piszą.

            10. Rozwija wrażliwość na drugiego człowieka
            Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

            11. Poszerza wiedzę
            Książki to ogromne skarbnice wiedzy.

            12. Zwiększa zdolności analityczne
            Rozwiązywanie zagadek wraz z autorem kryminałów wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń... Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

            13. Poprawia pisanie
            Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając
            o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.


            14. Pomaga zasnąć
            Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

            15. Kształtuje osobowość
            Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

                                                             A Wy? Dlaczego czytacie?

                         Wielkanoc w bibliotece

            Dla wielu Wielkanoc to czas szczególny, spędzony przy rodzinnym stole, w gronie najbliższych. To radosne święto- Zmartwychwstania Pańskiego - nadzieja zbawienia
            i zwycięstwa nad śmiercią, a jednocześnie czas budzenia się do nowego życia. Z pewnością tegoroczne świętowanie wyglądało inaczej niż zazwyczaj, bo panująca epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie zmieniła nasze plany i zamierzenia. Choć biblioteki zostały zamknięte dla czytelników, to panie bibliotekarki pracują w nich, porządkują, dokonują selekcji księgozbiorów i dbają o wystrój swoich bibliotek. W filii bibliotecznej w Sokołowie w nastrój wielkanocny wprowadzały wykonane przez panią bibliotekarkę świąteczne dekoracje. Niewątpliwie w innych okolicznościach odbyłyby się tam lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży poświęcone świątecznym obrządkom i zwyczajom.


                            

             Szanowni Państwo!

             Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wójta Gminy Gostynin informuję, iż w związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu oraz wszystkie jej filie będą zamknięte dla czytelników od 12 marca 2020 r. do odwołania.

             Anna Witkoś

             DZIEŃ KOBIET W NASZEJ BIBLIOTECE

             Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu pamiętała o swoich czytelniczkach z okazji ich święta, czyli Dnia Kobiet. Filia biblioteczna w Lucieniu zaprosiła Panie na spotkanie przy kawie i ciastku, by porozmawiać na temat ulubionych książek. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Czytelniczkom bardzo spodobały się również świeżo zakupione przez bibliotekę pozycje książkowe.

             Wszystkim Miłośniczkom Książek życzymy poszerzania świata doznań i niezwykłych duchowych przeżyć podczas lektury kolejnych fascynujących opowieści, gdyż:

             Czytanie dobrej książki to nieprzerwany dialog, w którym książka przemawia, a dusza odpowiada.
             Andre Maurois                             ZAPROSZENIE

              Piękna kobieta podoba się oczom,
              Dobra kobieta – sercu.
              Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.
              Napoleon Bonaparte

              8 MARCA
              DZIEŃ KOBIET
              Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie
              z/s w Solcu
              zaprasza
              Wszystkie Miłośniczki Książek
              na spotkanie przy kawie i ciastku z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
              do Filii Bibliotecznej nr 3 w Lucieniu,
              które odbędzie się 6 marca 2020 roku
              od godz. 11.00.
              Na wszystkie Panie odwiedzające w tym dniu nasze biblioteki czeka słodkie co nieco.              I TAKIE TO BYŁY FERYJNE HECE W NASZEJ BIBLIOTECE

               

              Biblioteka Gminna w Gostyninie z siedzibą w Solcu wraz ze wszystkimi filiami zaprosiła dzieci i młodzież na FERYJNE HECE W BIBLIOTECE. Panie bibliotekarki, wykazując inicjatywę i pomysłowość, przygotowały szereg atrakcji, które spotkały się  z zainteresowaniem naszych najmłodszych czytelników.

              W bibliotece w Solcu młodzi czytelnicy uczyli się zasad kodowania, przygotowali prezenty dla najbliższych z okazji Dnia św. Walentego oraz brali udział w konkursie zgadywanek literackich. Na kolejnym spotkaniu dzieci przygotowywały słodki poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku, wykonywały karnawałowe maski i bawiły się przy dźwiękach skocznej muzyki.

               

               

                

               Biblioteka w Sierakówku zaprosiła dzieci i młodzież w ferie zimowe na spotkanie  poświęcone zdrowemu odżywianiu. Na początku uczestnicy spotkania obejrzeli wystawkę książek o tematyce kulinarnej, poznali, czym jest piramida zdrowego żywienia, a także jakie choroby mogą wystąpić przy nieprawidłowym odżywianiu i braku aktywności fizycznej. Na  koniec wspólnie wykonano smaczne i zdrowe kanapeczki, których konsumpcja była miłym zwieńczeniem spotkania.

                

                                                                                 

                 

                Filia biblioteczna w Lucieniu zorganizowała zajęcia dla najmłodszych czytelników - Ferie w bibliotece. Dwa dni przepełnione były atrakcjami dla dzieci i ich opiekunów. Uczestnicy robili  m.in. kwiatka walentynkowego dla kogoś, kogo kochają bądź lubią. Następnie różnorodne gry i zabawy wypełniły ciekawie pozostały czas spędzony w bibliotece, a były to: gra w skojarzenia, stuku-puku, skaczące małpki, domino, ciastolina, twister, pięć sekund czy wygibajtus.Dobry humor i  słodki poczęstunek dodały wszystkim sił do zabawy. Dzieci wraz z opiekunami miło i twórczo spędzili czas w bibliotece.

                 

                  

                 W bibliotece w Emilianowie na pierwszym spotkaniu pod hasłem ,,Zdrowe żywienie’’ z pomocą dostępnych w bibliotece książek kucharskich i przepisów w Internecie przygotowywane były pyszne, kolorowe sałatki: owocowe i warzywne.

                 Podczas drugiego spotkania pod hasłem:,, Dać książce nowe życie’’ uczestniczki zajęły się książkami, które po odświeżeniu, małej renowacji zmieniły zupełnie swój wygląd.

                 Galeria

                  

                  

                   

                  Filia biblioteczna w Sokołowie

                  Galeria

                   

                    

                                       Harmonogram i propozycje zajęć:

                    

                   Biblioteka
                   w Solcu

                   12.02.2020

                   19.02.2020

                    

                   w godz. 10.00 – 13.00

                   Kodowanie na dywanie

                   Walenty tworzy prezenty

                   Zagraj z nami planszówkami

                   Rączki małe - ciastka wspaniałe

                   Czytanie popłaca- umysł wzbogaca

                    

                   Biblioteka
                   w Lucieniu

                   12.02.2020

                   13.02.2020

                    

                   w godz. 10.00 – 13.00

                   Wspólna zabawa poprzez malowanie, rysowanie, wycinanie, gry planszowe, słuchanie piosenek, czytanie opowieści, odgadywanie zagadek, układanie puzzli itp.

                    

                   Biblioteka
                    w Sokołowie

                   12-14. 02.2020

                    

                   w godz. 10.00 – 13.00

                    

                   Zabawa pod hasłem Choć pora zimowa -  nie zamarza nam głowa, podczas której odbędą się zajęcia plastyczne – kartka z ferii z pozdrowieniami; głośne czytanie bajek i wierszy, turniej wiedzy – Jaką masz pamięć?

                    

                   Biblioteka
                   w Emilianowie

                    

                   12.02.2020

                   od godz. 11.00

                   Tematyka zdrowego żywienia
                   ,,Dzień Zdrowego Żywienia’’.
                    W oparciu o najnowsze przepisy książek kucharskich dostępnych w bibliotece dzieci przygotują zestaw sałatek: warzywnych i owocowych. Pogadanka o roli zdrowego żywienia.                   Podziękowania                   ,, Nie ten żył długo, kto wiek przeżył długi,
                   lecz kto życie wielkimi ozdobił zasługi.
                   Nie ten żył długo, kto liczne miał lata,
                   Lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata''
                   Ks. A. Naruszewicz

                    

                   My, bibliotekarki czterech filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie chcemy podziękować byłej już Pani Dyrektor Teresie Balcerzak za wszystko, co w tak krótkim czasie zrobiła dla nas, naszych czytelników i dla naszych placówek. Niewątpliwie prawdziwym odzwierciedleniem Jej działalności są słowa księdza Adama Naruszewicza, ponieważ zrobiła „wiele dobrego dla świata" – naszego bibliotekarskiego świata.
                   Pani Teresa Balcerzak pozostawia po sobie bardzo miłe wspomnienia, gdyż za jej kadencji ,,biblioteki zaczęły żyć swoim drugim życiem''. Nasze placówki obecnie wyglądają zupełnie inaczej: nowy wystrój, nowoczesny sprzęt komputerowy, liczne nowości książkowe - wszystko to sprawia, że czytelnicy są bardzo zadowoleni, a my wyrażamy uznanie i wdzięczność, że pracujemy w bibliotekach na miarę XXI wieku.
                   Dziękujemy bardzo Pani Balcerzak za jej życzliwość, zaangażowanie, pomysłowośći skuteczność w działaniu. Życzymy realizacji zamierzonych celów, pomyślności w życiu osobistym, a także czasu na przyjemności i rozmyślanie, bo jak twierdził Seneka:
                   ,,Istnieją trzy sposoby życia, i zwykle się dyskutuje, Który z nich jest najlepszy: jeden – oddawania się przyjemnościom,drugi – rozmyślaniu, trzeci – działaniu''.

                   Chcemy również serdecznie powitać nową Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - panią Annę Witkoś. Wierzymy, że wspólna praca będzie owocna i przyjemna.

                   Bibliotekarki Gminnej Biblioteki
                   Publicznej w Gostyninie
                   z/s w Solcu


                   DZIĘKUJĘ …

                    Praca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu przyniosła mi wiele satysfakcji. Udało się razem z całym zespołem naszej placówki, wiele zrobić dla jej rozwoju. Wszyscy pracujemy w określonym środowisku i efektywność naszych wysiłków zależy także od współpracy z innymi osobami działającymi obok nas. Miałam okazję współpracować z przedstawicielami różnych instytucji i osobami prywatnymi. Zawsze mogłam liczyć na ich życzliwość i pomoc. Dlatego chciałabym podziękować wszystkim za dobrą współpracę, za chęć współdziałania i zrozumienie. Dziękuję serdecznie władzom samorządowym Gminy Gostynin za zrozumienie i wspieranie działań biblioteki oraz zaufanie jakim mnie obdarzyli. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy za ich profesjonalizm i życzliwość.  Podziękowania kieruję emerytowanej Pani dyrektor biblioteki za pomoc i wsparcie oraz wyciszanie moich emocji. W mojej pamięci pozostanie na zawsze współpraca z dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gostyninie i Panią instruktor, które przyjęły mnie dobrym słowem i  z akceptacją odniosły się do moich planów dotyczących prowadzenia biblioteki.  Dziękuję bibliotekarkom filii bibliotecznych za Wasze zaangażowanie i dobrą współpracę. Mam nadzieję, że podjęte  przedsięwzięcia uczynią Waszą pracę łatwiejszą i przyjemniejszą. Ja zachowałam jak najlepsze wspomnienia z tej współpracy, za co dziękuję.

                   Biblioteka działająca na terenie gminy nawiązywała wspólne działania z innymi instytucjami.  Osobną grupą instytucji niezwykle ważnych w pracy biblioteki są szkoły. W naszej gminie są one bardzo otwarte na współpracę z biblioteką. Dzięki temu mogliśmy wspólnie zrealizować wiele ciekawych pomysłów upowszechniających i promujących wiedzę i czytelnictwo wśród uczniów. Serdecznie dziękuję dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcu za to, że zawsze była ze mną. Podziękowania kieruję do dyrektorów szkoły w Sokołowie, Sierakówki i Emilianowie za otwartość na współpracę z biblioteką, która zaowocowała systematycznymi działaniami i ciekawymi wydarzeniami. We współdziałanie z biblioteką angażuje się wielu nauczycieli i pracowników szkół, za co jestem im bardzo wdzięczna. Szczególne podziękowania kieruję do Pana informatyka – bardzo dziękuję. Twoja pomoc była nieoszacowana. W czasie mojej pracy w bibliotece poznałam wielu wspaniałych i niezwykłych czytelników. Wiele się od nich dowiedziałam, ale też służyłam moją pomocą. Im wszystkim jestem wdzięczna za wzbogacenie wiedzy i przeżycia towarzyszące spotkaniom, wspomnieniom, rozmowom. Szczególne podziękowanie składam uczniom, którzy traktowali bibliotekę jako „baśniowy zakątek”, jako miejsce zaczarowane, bo „blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu i wzruszeń…”. Mojej młodszej Koleżance, która obecnie kieruje biblioteką, życzę przychylności i zaufania władz samorządowych, dobrej współpracy z całym zespołem biblioteki oraz z innymi instytucjami, ciekawych pomysłów, pomyślnego rozwiązywania wszystkich problemów oraz wielu sukcesów w działalności służącej mieszkańcom naszej gminy.

                                                                                                                                                                                          Teresa Balcerzak                    

                    

                   FILIA W LUCIENIU W NOWYM BUDYNKU

                    

                   Filia Biblioteczna nr 3 w Lucieniu doczekała się nowego lokalu - Lucień 55. Pomieszczenia biblioteczne są widne, przestronne, wyremontowane, z zapleczem socjalno-sanitarnym i ogrzewaniem. Oko cieszy wyjątkowa aranżacja, zachowanie estetyki oraz funkcjonalność. Dla czytelnika dorosłego wydzielona została przestrzeń, na której bibliotekarz z powodzeniem może prowadzić promocję książki i czytelnictwa. Młodsi czytelnicy mają własne pomieszczenie. Wnętrze filii w Lucieniu jest przyjazne dla każdego czytelnika, również dla osób niepełnosprawnych. Nowa lokalizacja stanowi idealne i komfortowe miejsce do pracy.

                    

                   Szczególne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tych zmian.

                                         FILIA W SOKOŁOWIE PO ZMIANACH

                                         Opłatek

                    Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
                    Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
                    Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
                    Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

                    C.K.Norwid

                     


                    Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
                    upłyną spokojnie i radośnie,
                     marzenia zmienią się w rzeczywistość,
                    a sukcesy przerosną oczekiwania.

                    Jest cicho. Choinka płonie.
                    Na szczycie cherubin fruwa.
                    Na oknach pelargonie,
                    blask świeczek złotem zasnuwa,
                    a z kąta, z ust brata płynie
                    kolęda na okarynie:
                    Lulajże, Jezuniu...

                    Konstanty Ildefons Gałczyński


                     

                                       Od lat Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu prowadzi współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie pozyskiwania środków na zakup nowości wydawniczych. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.  Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.  Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 wynosił 26,5 mln zł i umożliwiał zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.(źródło: Biblioteka Narodowa) . 

                                         W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu tak jak w poprzednich latach przystąpiła do realizacji programu dofinansowania  zakupu książek do bibliotek i otrzymała kwotę 9000.00 zł - zakupiliśmy  607 woluminów. Czytelnicy chętniej i częściej odwiedzają biblioteki dzięki stałemu dostępowi do nowości wydawniczych i  zwiększeniu oferty czytelniczej.

                     

                    NARODOWE CZYTANIE 2019

                    PODZIĘKOWANIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

                    „Serdecznie dziękuję za współtworzenie tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania, podczas której przeszło w trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie przeczytaliśmy ponadczasowe utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego”.

                     Tymi słowami rozpoczyna się list, który otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w akcji „Narodowe Czytanie”.  Oprócz okolicznościowego  listu z podziękowaniami  trafił do biblioteki pamiątkowy egzemplarz książki ze zbiorem tegorocznych wybranych tekstów nowel z odręcznym podpisem  pana prezydenta i Pierwszej Damy oraz flaga Polski. 

                                          

                    HISTORIA PLUSZOWEGO MISIA

                     Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

                    Pluszowy miś swą angielską nazwę „Teddy” zawdzięcza Theodorowi Roosveltowi, który 100 lat temu był prezydentem Ameryki. Jego pasją były polowania na niedźwiedzie, które nieustannie śledziła ówczesna prasa- dziennikarze.

                     W 1902 r. pewien sprzedawca zabawek zobaczył w gazecie rysunek, na którym prezydent nie ma ochoty już polować, nie chce skrzywdzić niedźwiadka. Stworzona pod wpływem tego rysunku zabawka otrzymała imię Teddy, które jest zdrobnieniem imienia Theodor.

                       Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

                    Najbardziej znane misie z bajek – dzieci je kochają!
                    Kubuś Puchatek

                    Kubuś Puchatek istniał naprawdę. Urodził się 83 lata temu. Twórcą Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisał on książkę dla swojego synka Krzysia. W sierpniu 1921 r. mama Krzysia podarowała mu na pierwsze urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa w Londynie. Przypatrując się zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec wpadł na pomysł napisania książki dla Krzysia – książki, która stała się szybko klasykiem literatury dziecięcej.  14 października 1926 roku wydany został w Londynie „Kubuś Puchatek” („Winnie the Pooh”), a w roku 1928 „Chatka Puchatka”. Większość postaci występujących w książkach miało swoje pierwowzory w maskotkach syna autora.                    Miś Paddington

                    Paddington to dzieło angielskiego autora książek dla dzieci – Michaela Bonda. Brunatny niedźwiadek stał się bohaterem 14 książek oraz filmów animowanych. Ta przemiła postać pochodzi z Peru, jednak los pokierował ją do Londynu, gdzie wiedzie pełne przygód życie. Paddington jest dobry, miły i grzeczny i uwielbia marmoladę. Można go poznać przede wszystkim po ubraniu dostosowanym do typowej angielskiej pogody. Miś nosi przeciwdeszczowy granatowy płaszcz oraz kapelusze w różnych kolorach, koniecznie z rondem wywiniętym do góry.                    Miś Yogi

                    Yogi zadebiutował w 1958 roku jako drugoplanowa postać w serialu pt. „Pies Huckleberry”. Tak spodobał się widzom, że w 1961 roku niedźwiedź otrzymał swój własny serial pt. „Miś Yogi”. Ostatecznie stał się głównym bohaterem siedmiu seriali na przestrzeni 30 lat.

                    Yogi mieszka w fikcyjnym parku narodowym Jellystone, którego nazwa jest nawiązaniem do Yellowstone, słynnego i najstarszego na świecie parku w USA. Imię samego misia pochodziło od Yogie’ego Berry, czołowego baseballisty lat 50. Wraz ze swoim małym przyjacielem Boo Boo zajmują się przede wszystkim zdobywaniem jedzenia, najchętniej poprzez kradzież koszy piknikowych turystów. Za to właśnie nie cierpiał ich Strażnik Smith.                    Miś Uszatek

                    Miś z klapniętym uszkiem od lat nas bawi i wzrusza. Jego wierni przyjaciele: Prosiaczek, Króliki – bliźniaki i Zając czasem są nieznośni, robią różne psoty, ale zawsze wszystko się dobrze kończy, a Uszatek kładzie się do łóżka o właściwej porze. I nadal jest lubiany nie tylko przez najmłodszą publiczność.

                    Na dobranoc, dobry wieczór
                    Miś pluszowy śpiewa wam
                    Mówią o mnie Miś Uszatek
                    Bo klapnięte uszko mam
                    Jestem sobie mały miś, gruby miś
                    Znam się z dziećmi nie od dziś…
                    (Słowa piosenki Janusz Gajewicz)                    Miś Colargol

                    Choć postać stworzyła francuska pisarka Olga Pouchine w latach 50. XX w, dla swojego synka, Polacy znają Colargola jako bohatera serialu lalkowego pt. ”Przygody Misia Colargola”, wyprodukowanych w latach 1967–1974 przez wytwórnię filmową Se-ma-for. Bajka emitowana była w blisko dwudziestu krajach, w których jego bohater znany był pod różnymi imionami, m.in. jako miś Barnaby, Jeremy czy Oliver.

                    Colargol się kłania Wam,
                    dla Was na arenie gram,
                    wszystkich tutaj bawić chcę,
                    byście polubili mnie.                    Gumisie

                    Gumisie to polska nazwa bajki „Disney’s Adventures of the Gummi Bears” stworzonej przez The Walt Disney Company w 1985 roku i emitowanej aż do roku 1991, w którym to nakręcono ostatni dziewięćdziesiąty piąty odcinek. Inspiracją do stworzenia tych leśnych bohaterów były Gummibaerchen – słodkie żelki w kształcie misiów. Kreskówka opowiada o przygodach Gumisiów, zamieszkujących swój rodzinny dom – Gumisiową Dolinę. Dzięki nim przenosimy się do czasów średniowiecznych i świata pełnego ogrów, smoków i dziwnych stworów. 

                     

                    Bajka terapeutyczna o Ignasiu i misiu Patysiu

                     

                    Dzieci kłóciły się, kto ma rację i powinien zacząć zabawę.

                    – Aniołek, fiołek, różyczka, bez, konwalia, walia… – powtarzał Ignaś.
                    – Teraz ja! Ja będę pierwszy, ja lepiej szukam – denerwował się Piotrek.
                    – Ja chcę, już dawno nie byłam pierwsza – wołała Patrycja.

                    Ignaś trzymał pod pachą swego ukochanego misia i był coraz bardziej zdenerwowany. „Oni nie umieją się bawić” – myślał. Był pewien, że ma rację. On pierwszy wymyślił zabawę w chowanego i zaczął wyliczankę. Dlaczego tak jest, że wszyscy mają inne zdanie? Ignaś nie słuchał już swoich kolegów, obrażony i zły poszedł z misiem Patysiem do domu. Myślał w duchu, że tylko on go rozumie. Położył się na zielonym dywanie i usnął.

                    – Pobudka wstać! Do ciebie mówię! Nie odwracaj się, Ignacy! – krzyczał miś Patyś. – Aniołek, fiołek, różyczka, bez… Wszyscy powtarzamy razem: aniołek, fiołek, różyczka, bez, konwalia, walia… I jeszcze raz.

                    Wielka i puszysta głowa misia Patysia odwracała się w lewo i w prawo. Miś rozkazywał i wydawał polecenia. Wszystkie koniki, żołnierzyki, nawet samochodziki, koparki i Batman recytowali: aniołek, fiołek… To ma być miły, puszysty i pluszowy miś! Zabawki się go boją. Nawet Bob Budowniczy stał przed nim na baczność. W rękach trzymał ciężki młot i wymachiwał nim na komendę. Cały pokój był bardzo uporządkowany i podzielony na części. Wszyscy znali swoje miejsce, chociaż wybrał im je miś. Ignaś był niezadowolony, nie podobało mu się to, co robił Patyś.

                    Nagle powiał wiatr. Otworzyło się okno i wleciał motyl z wielkimi i kolorowymi skrzydłami. Pewnie zabłądził. Może zgubił swoich braci albo żonę. Patyś i zabawki patrzyły na niego. Miś przestał wydawać rozkazy, Bob Budowniczy opuścił na dywan ciężki młot, Batman otworzył buzię ze zdziwienia, a żołnierzyki poodwracały się we wszystkie strony. Wiatr wiał w lewo, a potem w prawo, w górę i w dół. Motyl próbował utrzymać się w powietrzu z rozpostartymi skrzydłami. Różnobarwne wzory wirowały w powietrzu. Tworzyły jakby serpentynę na przemian z uderzającym błyskiem słońca. Skrzydła falowały na wietrze. Czułki motyla jak dwie czarodziejskie różdżki wskazywały kierunek wiatru. Tworzyły spiralę.

                    – Ależ on jest inny od nas – myślały zabawki. – Czy unosi kolory w powietrzu, czy one jego unoszą. Przeszkadza nam. Wprowadza zamieszanie. I jeszcze tak zimno. Ruch powietrza w pokoju to tylko bałagan. Patysiowi zakręciło się w głowie. Zemdlał.

                    – Aniołek, fiołek, różyczka, bez… Wstawaj Ignasiu. Jest dzień, a ty śpisz.

                    Chłopiec uniósł głowę, ale bał się, że zostanie znowu skarcony przez misia Patysia, że będzie musiał wykonywać jego rozkazy. Zobaczył jednak w drzwiach swego pokoju Patrycję, która stała na jednej nodze; zawsze tak robiła, gdy czegoś chciała. Machała rączką w stronę Ignasia.

                    – Chodź się z nami bawić, Ignasiu. Przecież każdy może mieć inne zdanie. Nikt nie powinien rozkazywać. Chcemy razem się bawić. Teraz ty zaczniesz zabawę.

                    Ignaś patrzył z ulgą na Patrycję. Obok niego na dywanie leżał miś Patyś, a pod sufitem krążył barwny motyl.

                    Celina Zubrycka                    NARODOWE ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI


                     

                    Kto Ty jestes? Polak mały!”
                    Władysław Bełza

                    Kto ty jesteś?
                    Polak mały.
                    Jaki znak twój?
                    Orzeł biały.
                    Gdzie ty mieszkasz?
                    Między swemi.
                    W jakim kraju?
                    W polskiej ziemi.
                    Czym ta ziemia?
                    Mą ojczyzną.
                    Czym zdobyta?
                    Krwią i blizną.
                    Czy ją kochasz?
                    Kocham szczerze.
                    A w co wierzysz?
                    W Polskę wierzę.
                    Czym ty dla niej?
                    Wdzięczne dziecię.
                    Coś jej winien?
                    Oddać życie.

                     

                    11 LISTOPADA - DZIEŃ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Od trzydziestu lat co roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ma ono na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Dzięki korzystnej sytuacji narodowej niepodległość Polski ogłoszono już 7 października 1918 roku. 10 listopada 1918 roku do Warszawy wrócił Józef Piłsudski, uwolniony przez Niemców z więzienia w Magdeburgu. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, jako bohaterowi wojennemu i sławnemu przywódcy, zwierzchnictwo nad wojskiem. 11 listopada został ustanowiony świętem narodowym w 1937 roku. Polski rząd tworzyli wtedy członkowie obozu politycznego Piłsudskiego, którzy chcieli w ten sposób upamiętnić swojego patrona. Przed wojną święto obchodzono tylko dwa razy, po wojnie znieśli je komuniści. Przywrócono je w okresie obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. Odtąd jest to dzień wolny od pracy.

                    Najbardziej znanymi symbolami narodowymi są: flaga, godło i hymn narodowy. Oprócz nich można jeszcze wymienić buławę marszałkowską, chorągiew Rzeczpospolitej – obecny proporzec prezydenta – oraz pieczęć państwową. 11 listopada pojawiają się biało-czerwone flagi, które są znakiem integracji narodowej i pamięci o historii.

                     

                    „Polska” Antoni Słonimski

                    I cóż powiedzą tomy słowników,
                    Lekcje historii i geografii,
                    Gdy tylko o niej mówić potrafi
                    Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

                    Choć jej granice znajdziesz na mapach,
                    Ale o treści, co je wypełnia,
                    Powie ci tylko księżyca pełnia
                    I mgła nad łąką, i liści zapach.

                    Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
                    W niewymierzonej krainie leży.
                    Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
                    Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

                    W szumie gołębi na starym rynku,
                    W książce poety i na budowie,
                    W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
                    Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

                    „Tu wszędzie Polska” Tadeusz Kubiak

                    Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
                    gdzie lasy są i rzeki nasze,
                    gdzie każdy ojciec szedł na bój,
                    gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

                    Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
                    gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
                    gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
                    gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

                    Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
                    tu się rodziła twoja matka.
                    Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
                    a jego dom to nędzna chatka.

                    Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
                    gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
                    w Szczecinie biały transatlantyk,
                    w morzu stalowy, czujny okręt.

                    Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
                    jesienią rżyska snute dymem,
                    gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
                    a zimą świerszcze za kominem.

                    Gdzie dom poety w Czarnolesie,
                    gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
                    Tu biały sad jest, czarny węgiel,
                    tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

                     

                      
                       
                      Znajdź nas na Facebooku